Huurvoorwaarden

• Behandel de fietsen netjes.
• Alle fietsen zijn uitgevoerd met AXA-sloten (speciale sloten).
• Probeer de fiets zoveel mogelijk te stallen in bewaakte fietsenstallingen. Er zijn fietsenstallingen bij de stations, in het centrum zijn speciale parkeervakken voor fietsen.
•De fietsen zijn verzekerd tegen diefstal met een eigen risico van € 100,00 per fiets.

Hoe te handelen bij diefstal:
• De gegevens van de fiets opvragen bij de verhuurder.
• Aangifte doen bij de dichtstbijzijnde politiepost.
• Bij de verhuurder de sleutel van het AXA-slot en kettingslot van de fiets inleveren.
• € 100,00 eigen risico betalen aan verhuurder en het aangifteformulier van de politie inleveren.
• Als de fietssleutel niet ingeleverd wordt, bent u volledig aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, zoals vermeld staat in het contract.